Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng Học tập chuyên đề

Tổ chức cho sinh viên ký cam kết không tham gia các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng, hội nhóm và các TNXH năm học 2017-2018

13/09/2017 09:40 - Xem: 243
Tổ chức cho sinh viên ký cam kết không tham gia các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng và các tệ nạn xã hội năm học 2017-2018

BÀI VIẾT LIÊN QUAN