Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng Học tập chuyên đề

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2019

19/06/2019 09:09 - Xem: 1106
Thực hiện kế hoạch số 533/KH-ĐHTN ngày 08/4/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2019

BÀI VIẾT LIÊN QUAN