Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng Học tập chuyên đề

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019

15/06/2019 10:19 - Xem: 1194
Thực hiện kế hạch số 608/KH-ĐHTN ngày 19/4/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019

BÀI VIẾT LIÊN QUAN