Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng Khảo sát Văn bản
Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm học 2022-2023

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 18/7/2023 v/v công nhận tốt nghiệp hệ Đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2023

Xem thêm
Kế hoạch khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2022-2023

Kế hoạch khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2022-2023

Kế hoạch khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2022-2023

Xem thêm