Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Học phí Học phí hệ VHVL
Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2022-2023

Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định 66/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 01/02/2023 của Trường Đại học Nông Lâm về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2022-2023

Xem thêm
Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2022-2023

Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2022-2023

Căn cứ Quy định số 889/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 24/10/2022 về việc Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2022-2023

Xem thêm
Quy định mức học phí đào tạo bậc Đại học hệ VLVH năm học 2021-2022

Quy định mức học phí đào tạo bậc Đại học hệ VLVH năm học 2021-2022

Quyết định Số 842/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 18/10/2021 của Trường Đại học Nông Lâm quy định mức thu học phí đào tạo bậc Đại học hệ VLVH năm học 2021-2022

Xem thêm
Quy định mức học phí hệ VHVL năm học 2021-2022

Quy định mức học phí hệ VHVL năm học 2021-2022

Theo quyết định số 478/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 22/6/2021 của Trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm