Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Học phí Học phí hệ VHVL
Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2023-2024

Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2023-2024

Căn cứ Quy định số 783/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 22/9/2023 về việc Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2023-2024

Xem thêm
Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2022-2023

Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định 66/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 01/02/2023 của Trường Đại học Nông Lâm về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2022-2023

Xem thêm
Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2022-2023

Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2022-2023

Căn cứ Quy định số 889/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 24/10/2022 về việc Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2022-2023

Xem thêm
Quy định mức học phí đào tạo bậc Đại học hệ VLVH năm học 2021-2022

Quy định mức học phí đào tạo bậc Đại học hệ VLVH năm học 2021-2022

Quyết định Số 842/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 18/10/2021 của Trường Đại học Nông Lâm quy định mức thu học phí đào tạo bậc Đại học hệ VLVH năm học 2021-2022

Xem thêm
Quy định mức học phí hệ VHVL năm học 2021-2022

Quy định mức học phí hệ VHVL năm học 2021-2022

Theo quyết định số 478/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 22/6/2021 của Trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm