Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng Sinh hoạt công dân
Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân- người học cho sinh viên đầu khóa K55, nhập học năm 2023

Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân- người học cho sinh viên đầu khóa K55, nhập học năm 2023

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 23/3/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy chế công tác người học tại trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân- người học cho sinh viên đầu khóa K55, nhập học năm 2023

Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân- người học cho sinh viên đầu khóa K55, nhập học năm 2023

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 23/3/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy chế công tác người học tại trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- người học năm học 2023-2024

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- người học năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024 và công văn số 3774/ĐHTN-CTHSSV ngày 16/8/2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân- người học" năm học 2023-2024

Xem thêm
Báo cáo việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2022-2023

Báo cáo việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2022-2023

Thực hiện công văn số 1403/ĐHTN-CT HSSV ngày 19/8/2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- ngời học năm học 2022-2023

Xem thêm
Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân- người học cho sinh viên đầu khóa K54

Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân- người học cho sinh viên đầu khóa K54

Căn cứ vào kế hoạch số 765 KH/CT HSSV ngày 14/9/2022 của Hiệu trưởng về việc tốt chức tuần sinh hoạt công dân- người học năm học 2022-2023

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- người học năm học 2022-2023

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- người học năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 và công văn số 1403/ĐHTN- CT HSSV ngày 19/8/2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân- người học năm học 2022-2023

Xem thêm
Báo cáo việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2021-2022

Báo cáo việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2021-2022

Thực hiện công văn số 1439/ĐHTN-CTHSSV ngày 20/8/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- HSSV năm học 2021-2022

Xem thêm
Quyết định về công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân HSSV cho sinh viên đầu khóa K53 nhập học năm 2021

Quyết định về công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân HSSV cho sinh viên đầu khóa K53 nhập học năm 2021

Căn cứ vào kế hoạch số 797 KH/CT HSSV ngày 20/8/2021 của Hiệu trưởng về việc tốt chức tuần sinh hoạt công dân- HSSV năm học 2021-2022 và kết quả đánh gái qua bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa 53

Xem thêm
Thông báo về việc tổ chức học tập Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học cho sinh viên khóa 53

Thông báo về việc tổ chức học tập Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học cho sinh viên khóa 53

Thực hiện công văn của Bộ GD&ĐT, của Đại học Thái Nguyên và kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV cho sinh viên đầu năm học 2021-2022 bắt đầu từ ngày 23/8 đến ngày 27/8/2021 bằng hình thức trực tuyến

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- HSSV năm học 2021-2022

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- HSSV năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 và chỉ đạo của của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Đại học Thái Nguyên v/v hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- HSSV năm học 2021-2022

Xem thêm
Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên đầu khóa K52

Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên đầu khóa K52

Căn cứ vào kết quả đánh giá qua bài thu hoạc Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa K52 của Ban kiểm tra đánh giá chất lượng

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2020-2021

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2020-2021

Thực hiện Công văn số 1647/ĐHTN-CT HSSV ngày 04/9/2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân-HSSV năm học 2020-2021

Xem thêm
Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên đầu khóa K51

Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên đầu khóa K51

Căn cứ vào kế hoạch số 983 KH/CTHSSV ngày 14/8/2019 của Hiệu trưởng về việc Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2019-2020 và kết quả đánh giá bài thu hoạch của sinh viên

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm học 2019-2020

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm học 2019-2020

Thực hiện Công văn số 1285/ĐHTN- CT HSSV về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- HSSV năm học 2019-2020

Xem thêm
Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2018-2019

Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2018-2019

Căn cứ vào yêu cầu và nội dung công văn của Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên, trường Đại học Nông Lâm xây dựng kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2018-2019

Xem thêm
Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần SHCD cho sinh viên khóa 45 năm học 2016-2017

Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần SHCD cho sinh viên khóa 45 năm học 2016-2017

Căn cứ vào kết quả đánh giá tuần sinh hoạt công dân HSSV cuối khóa 45 của Ban kiểm tra đánh giá chất lượng

Xem thêm
Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm học 2017-2018

Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm học 2017-2018

căn cứ công văn số 1488/ĐHTN-HSSV ngày 04/8/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2016-2017

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2016-2017

Thực hiện công văn số 1859/ĐHTN-HSSV ngày 15/8/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV

Xem thêm