Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng Sinh hoạt công dân

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- người học năm học 2023-2024

31/08/2023 14:09 - Xem: 810
Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024 và công văn số 3774/ĐHTN-CTHSSV ngày 16/8/2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân- người học" năm học 2023-2024

BÀI VIẾT LIÊN QUAN