Banner
Trang chủ THÔNG BÁO
Thông báo nghỉ hè và tổng kết năm học 2023-2024

Thông báo nghỉ hè và tổng kết năm học 2023-2024

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024. Để chuẩn bị cho sinh viên về nghỉ hè năm 2024

Xem thêm
Thông báo về việc phúc khảo bài thi học kì II năm học 2023-2024

Thông báo về việc phúc khảo bài thi học kì II năm học 2023-2024

Thông báo về việc phúc khảo bài thi học kì II năm học 2023-2024

Xem thêm
Thông báo chương trình nghiên cứu Application Driven Mathematics (ADM)

Thông báo chương trình nghiên cứu Application Driven Mathematics (ADM)

Thông báo số 1476/ĐHTN-KHCNĐN V/v thông báo chương trình nghiên cứu Application Driven Mathematics (ADM)

Xem thêm
Thông báo tham dự buổi làm việc và giới thiệu thông tin học tập, nghiên cứu tại Đức của DAAD

Thông báo tham dự buổi làm việc và giới thiệu thông tin học tập, nghiên cứu tại Đức của DAAD

Công văn số 1522/ĐHTN-KHCN&ĐN V/v tham dự buổi làm việc và giới thiệu thông tin học tập, nghiên cứu tại Đức của DAAD

Xem thêm
Thông báo Hội thảo quốc tế Đông và Đông Nam Á lần thứ 16 của Liên đoàn các Hiệp hội Khoa học Đất (ESAFS 2024) 26-29 tháng 3 năm 2024 tại Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Thông báo Hội thảo quốc tế Đông và Đông Nam Á lần thứ 16 của Liên đoàn các Hiệp hội Khoa học Đất (ESAFS 2024) 26-29 tháng 3 năm 2024 tại Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Hội Khoa học Đất Việt Nam (VSSS), Liên đoàn các Hiệp hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS) phối hợp với Đại học Thái Nguyên (TNU) cùng Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế lần thứ 16 của Liên đoàn các Hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS 2024). Hội thảo sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam vào ngày 26-29 tháng 3 năm 2024.

Xem thêm
Thông báo về giải chạy Việt dã tiền phong- Chạy tập thể tỉnh Thái Nguyên 2024

Thông báo về giải chạy Việt dã tiền phong- Chạy tập thể tỉnh Thái Nguyên 2024

Căn cứ thông báo số 411/DL-SVHTTDL, ngày 19/2/2024 của Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm
Hướng dẫn quy trình tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài

Hướng dẫn quy trình tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài

Công văn số 866/ĐHTN-KHĐTTC ngày 1/3/2024 Về việc triển khai hướng dẫn quy trình tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho các đơn vị của Đại học Thái Nguyên

Xem thêm
Thông báo v/v Đăng ký hình thức thi và rà soát, cập nhật, bổ sung ngân hàng câu hỏi, đề thi , đáp án

Thông báo v/v Đăng ký hình thức thi và rà soát, cập nhật, bổ sung ngân hàng câu hỏi, đề thi , đáp án

Thông báo v/v Đăng ký hình thức thi và rà soát, cập nhật, bổ sung ngân hàng câu hỏi, đề thi , đáp án

Xem thêm
Thông báo kết quả chấm phúc khảo học kì I năm học 2023-2024

Thông báo kết quả chấm phúc khảo học kì I năm học 2023-2024

Thông báo kết quả chấm phúc khảo học kì I năm học 2023-2024

Xem thêm
Thông báo về việc thu học phí bổ sung học kỳ I và học phí học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo về việc thu học phí bổ sung học kỳ I và học phí học kỳ II năm học 2023-2024

Căn cứ Thông báo số 56/TB-ĐHNL-KHTC ngày 19/01/2024 của Trường Đại học Nông Lâm về việc thu học phí bổ sung học kỳ I và học phí học kỳ II năm học 2023-2024

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học hình thức VLVH ăm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học hình thức VLVH ăm 2024

Trường ĐH Nông Lâm thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học hình thức VLVH năm 2024

Xem thêm
phai

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: