Banner
Trang chủ THÔNG BÁO

Thông báo Hội thảo quốc tế Đông và Đông Nam Á lần thứ 16 của Liên đoàn các Hiệp hội Khoa học Đất (ESAFS 2024) 26-29 tháng 3 năm 2024 tại Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

23/03/2024 20:00 - Xem: 1064
Hội Khoa học Đất Việt Nam (VSSS), Liên đoàn các Hiệp hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS) phối hợp với Đại học Thái Nguyên (TNU) cùng Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế lần thứ 16 của Liên đoàn các Hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS 2024). Hội thảo sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam vào ngày 26-29 tháng 3 năm 2024.

Hội nghị ESAFS là chuỗi các cuộc họp khoa học được tổ chức hai năm một lần nhằm chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức cập nhật giữa các nhà khoa học đất trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước Đông và Đông Nam Á. Đây cũng là nền tảng để thúc đẩy Nghiên cứu & Phát triển và phổ biến kiến thức và công nghệ thu được liên quan đến khoa học đất. Chuỗi hội nghị này của ESAFS được tổ chức nhằm thực hiện một phần mục tiêu trên, luân phiên giữa các quốc gia thành viên, do đó cho phép sự tham gia bình đẳng của các nhà khoa học đất địa phương và trao đổi thông tin địa điểm một cách công bằng. Tiếp nối các hội thảo rất thành công trước đó được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan (ESAFS 2017), Đài Bắc, Đài Loan (ESAFS 2019), Kuala Lumpur, Malaysia (ESAFS 2022), ESAFS 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Thái Nguyên, Việt Nam từ ngày 26-29/3, 2024. ESAFS 2024 là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức.

Trân trọng kính mời Quý đại biểu tham gia Hội thảo quốc tế lần thứ 16 của Liên đoàn các Hiệp hội khoa học đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS) được tổ chức từ ngày 26 đến 29 tháng 3 năm 2024 tại Đại học Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, Việt Nam.

Ban tổ chức:

Hội Khoa học Đất Việt Nam (VSSS),

Liên đoàn các Hiệp hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á ( ESAFS),

Đại học Thái Nguyên (TNU),

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO)

Phối hợp với:

Viện Thổ nhưỡng nông hoá (SFI),

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên (TUAF),

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (TNUE),

Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên (ISTNU).

Chủ đề hội thảo ESAFS 2024: Sức khoẻ đất và phát triển bền vững

Mục tiêu hội thảo:

- Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức vô giá giữa các nhà khoa học đất trên toàn thế giới, đặc biệt tại các nước Đông và Đông Nam Á.

- Thúc đẩy sự tham gia tích cực của các hiệp hội thành viên và mạng lưới.

- Đóng góp vào sự phát triển bền vững trong khu vực thông qua sự hài hòa giữa nông nghiệp và môi trường.

Diễn giả chính

 

Chủ đề hội thảo và hội đồng:

CHỦ ĐỀ SESSIONS VÀ HỘI ĐỒNG HỘI THẢO ESAFS 2024

TT

Chủ đề hội thảo /Sessions

Thành viên hội đồng chủ đề Session hội thảo ESAFS 2024

1

Chủ đề 1: Sức khỏe đất; Sinh thái đất và đa dạng sinh học

Session 1: Soil health; Soil ecology and Biodiversity

 • PGS.TS.Trần Minh Tiến (Session Chair), Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng nông hóa (SFRI), Việt Nam
 • GS.TS. Vũ Năng Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam (VSSS), Việt Nam
 • PGS TS. Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch hội thảo ESAFS 2024, Giám đốc TNU, Việt Nam
 • GS.TS, Phạm Văn Toản, Phó giám đốc VAAS, Việt Nam
 • TS. Nguyễn Ngọc Sơn Hải, khoa Môi trường, TUAF, Việt Nam.

2

Chủ đề 2: Độ phì của đất và dinh dưỡng cây trồng

Session 2: Soil fertility and Plant nutritions

 • Prof. Steve Shirtliffe, Diễn giả chính,  Đại học Saskatchewan Canada (Session Chair)
 • GS.TS. Hoàng Thị Thái Hoà, Trường Đại học Nông lâm Huế, Việt Nam
 • PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông, Trưởng chi hội Khoa học đất Thái Nguyên, TUAF
 • TS. Hà Văn Thuân, Đại học Saskatchewan, Canada

3

Chủ đề 3: Phân loại và lập bản đồ đất; Đánh giá đất và sử dụng đất; Thông tin về đất vùng cao; Đất rắn và đất ngập nước

Session 3: Soil classification and mapping; Soil evaluation and land use; Information on upland soils; Serpentine soils and Wetland

 

 • GS.TS. Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch hội thảo, ESAFS 2024, Bí thư đảng Uỷ, Chủ tịch HĐ TUAF, Việt Nam
 • GS. Đặng Văn Minh (Session Chair), Diễn giả chính, TUAF, Việt Nam
 •  PGS.TS. Đào Châu Thu, UV hội VSSS, Việt Nam
 • GS. Zeng-Yei Hseu (Session Chair), Đài Loan
 • TS. Nguyễn Quốc Định, Trưởng ban phát triển Đại học Phenikaa, Chi hội khoa học đất Viện MTNN
 • GS.TS. Phan Liêu, Phó Chủ tịch VSSS, Việt Nam
 •  PGS.TS. Phạm Quang Hà, Phó chủ tịch VSSS, Việt Na
 • TS. Nguyễn Quang Hải, Phó Viện trưởng SFRI, Chi hội trưởng Khoa học đất Viện TNNH, Việt Nam
 • GS.TS. Nguyễn Thế Đặng, khoa Quản lý TN, TUAF, Việt Nam
 • TS. Nguyễn Duy Hải, khoa Môi trường, TUAF, Việt Nam

4

Chủ đề 4: Giảm thiểu và cô lập C trong hệ thống đất-cây trồng; Sử dụng đất để ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Session 4: Mitigation and C-Sequestration in soil-plant system; Land use to respond to climate change and sea level rise

 • GS. Xiaoyuan Yan – Phó chủ tịch Viện Khoa học Môi trường, Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc, phó Hội khoa học Đất Trung Quốc, Diễn giả chính.
 • PGS.TS. Phạm Quang Hà, Phó chủ tịch Hội khoa học đất Việt Nam VSSS, Việt Nam
 • TS. Umakant Mishra, phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia, Livermore – USA
 • GS TS. Võ Quang Minh, Đại học Cần Thơ, Việt Nam
 • TS. Umakant Mishra, phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia, Livermore – Mỹ
 • PGS.TS. Đỗ Thị Lan, Trưởng khoa Môi trường, TUAF, Việt nam

 

 

  5

Chủ đề 5: Ô nhiễm đất; Suy thoái và xử lý đất; Những tiến bộ gần đây trong nghiên cứu đất

Session 5: Soil poluttion; Soil degradation and remediation; Recent advances in soil research

 • GS. Ravi Naidu, Diễn giả chính, Giám đốc trung tâm GCER, đại học Newcastle – Úc (Session Chair)
 • GS. Nguyễn Mạnh Khải, Trưởng Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội, Việt nam
 • TS. Peter Sanderson, tổ chức Tetra Tech Coffey, Úc
 • TS. Umakant Mishra, Diễn giả chính (Session Chair), Mỹ
 • GS TS. Nguyễn Ngọc Minh, Chi hội trưởng Khoa học đất Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội, Việt Nam
 • TS. Nguyễn Ngọc Sơn Hải, khoa Môi trường, TUAF, Việt Nam
 • TS. Trần Hữu Tuấn, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Môi trường và Kiến trúc, Đại học Kansas, Mỹ

6

Chủ đề 6: Quản trị đất đai; Chính sách đất đai và giáo dục về quản lý đất đai

Session 6: Land governance; Land policy and Education on land management

 • PGS.TS. Lưu Thế Anh, Viện trưởng Viện Môi trường và Phát triển bền vững, Đại học quốc gia Hà Nội, Việt Nam
 • PGS.TS. Trần Minh Tiến, Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông Hoá SFRI, Việt Nam
 • TS. Mai Văn Phấn, Cục trưởng Cục Đăng Ký và Dữ Liệu thông tin đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam
 • PGS TS. Nguyễn Văn Bộ, Phó chủ tịch VSSS, Việt Nam
 • PGS.TS.Trần Trọng Phương, Học viện Nông nghiệp Việt Nam VNUA, Việt nam
 • GS.TS. Nguyễn Thế Đặng, Chi hội khoa học đất Thái Nguyên, TUAF, Việt Nam
 • PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông, Trưởng chi hội Khoa học đất Thái Nguyên TUAF, Việt nam
 • TS.Hoàng Hữu Chiến, khoa Quản lý tài nguyên, TUAF, Việt Nam

Nội dung chi tiết xin xem tại đây:  Thông báo và tin tức mới của Hội thảo ESAFS 2024

Chương trình hội thảo ESAFS 2024

Kỷ yếu hội thảo ESAFS 2024

Thông báo số 4 hội thảo ESAFS 2024 tiếng Việt

Thông báo số 4 hội thảo ESAFS 2024 tiếng Anh

Hướng dẫn và mẫu nộp tóm tắt tiếng Anh

 

Chi tiết thông tin, xin vui lòng liên hệ: Ban thư ký hội thảo ESAFS 2024

GS. Nguyễn Thế Hùng (nguyenthehung@tuaf.edu.vn)

TS. Dương Văn Thảo ( duongvanthao@tuaf.edu.vn)

TS. Nguyễn Ngọc Sơn Hải (nguyenngocsonhai@tuaf.edu.vn)

TS. Nguyễn Thị Giang (nguyenthigiang@tuaf.edu.vn)

Website: http://esafs2024.tnu.edu.vn

Email: esafs2024@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Sơn Hải, phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, ĐHNL TN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
phai

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: