Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
10/12/5015 Quyết định tuyển dụng viên chức đợt 1 2015
03/07/2024 Ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
03/07/2024 Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lãi, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
03/07/2024 Ban hành Danh mục vị trí việc làmTrường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
11/06/2024 Quyết định chi hỗ trợ cho cán bộ viên chức, cán bộ hợp đồng đi tham quan nghỉ mát hè năm 2024.
31/05/2024 Ban hành quy định về hoạt động khoa học công nghệ của trường ĐHNL
16/05/2024 Quyết định chi tiền 1/6/2024
08/04/2024 Quyết định chi tiền nhân ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5/2024.
28/03/2024 Quyết định chi tiền nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3/2024
26/02/2024 Quyết định chi tiền 8.3.2024
26/01/2024 Quyết định số 1582/QĐ-CTN, ngày 25/12/2023 của Chủ tịch nước về việc phong tặng Danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú"
26/01/2024 Quyết định số 4483/QĐ-BGDĐT, ngày 27/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công nhận danh hiệu thi đua (CSTĐ cấp Bộ)
26/01/2024 Quyết định số 3812/QĐ-BGDĐT, ngày 13/11/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tặng Cờ thi đua
26/01/2024 Quyết định số 3811/QĐ-BGDĐT, ngày 13/11/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công nhận danh hiệu thi đua
26/01/2024 Công văn số 992/ĐHNL-HCTC, ngày 10/11/2023 của Hiệu trưởng V/v phát động thi đua năm học 2023-2024
26/01/2024 Công văn số 844/ĐHNL-HCTC, ngày 25/9/2023 của Hiệu trưởng V/v xây dựng kế hoạch bồi dưỡng điển hình tiên tiến và khen thưởng cao năm học 2023-2024
26/01/2024 Công văn số 843/ĐHNL-HCTC, ngày 25/9/2023 của Hiệu trưởng về việc đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân năm học 2023-2024
26/01/2024 Quyết định số 969/QĐ-ĐHNL-HCTC, ngày 24/11/2023 của Hiệu trưởng V/v ban hành Bộ tiêu chí thi đua năm học 2023-2024 Trường ĐHNL, ĐHTN
26/01/2024 Quyết định số 889/QĐ-ĐHNL-HCTC, ngày 25/10/2023 của Hiệu trưởng V/v thành lập Hội đồng TĐKT năm học 2023-2024 Trường ĐHNL, ĐHTN
26/01/2024 Kế hoạch số 757/KH-ĐHNL-HCTC, ngày 28/8/2023 của Hiệu trưởng về Kế hoạch công tác Pháp chế, Thi đua khen thưởng năm học 2023-2024