Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
22/07/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại cán bộ viên chức 2020 - 2021
06/07/2021 Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT về ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ngày 28/6/2021
17/06/2021 QĐ số 461/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 16/6/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tuyển sinh và đạo tạo trình độ tiến sĩ
15/06/2021 Ban hành Quy định tạm thời tổ chức thi và đánh giá học phần theo hình thức thi trực tuyến của trường Đại học Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên
15/06/2021 Quyết định V/v phong tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"
14/06/2021 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021
14/06/2021 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
14/06/2021 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
14/06/2021 Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
14/06/2021 Kế hoạch Công tác pháp chế, thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021
14/06/2021 Kế hoạch Công tác pháp chế, thi đua khen thưởng năm học 2019 - 2020
14/06/2021 Quy định về tổ chức bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến dành cho các hệ đào tạo tại Đại học Thái Nguyên
10/06/2021 Bộ Luật lao động 2019
09/06/2021 Danh sách cán bộ, viên chức
06/06/2021 Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT phê duyệt đề án "Tăng cường quản ly, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng
06/06/2021 Quyết định Phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025
06/06/2021 Tài liệu tuyên truyền Luật An ninh mạng
05/06/2021 Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
05/06/2021 Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động tham gia bảo hiểm thân thể năm 2021 (đợt 1)
05/06/2021 Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động tham gia bảo hiểm thân thể năm 2021 (đợt 2)