Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
10/12/5015 Quyết định tuyển dụng viên chức đợt 1 2015
06/01/2023 Thông báo thực hiện quyết toán năm 2022
30/12/2022 Thông báo về việc thay đổi tài khoản của Nhà trường
30/12/2022 Quyết định chi tiền Tết Quý Mão
23/12/2022 Quyết định số 1092/QĐ-ĐHNL-HCTC ngày 20/12/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 Trường ĐHNL
23/12/2022 Công văn số 1097/ĐHNL-HCTC ngày 20/12/2022 của Hiệu trưởng V/v lấy ý kiến dư luận về ứng viên NGND, NGƯT Trường ĐHNL
12/12/2022 TB về việc đóng góp quỹ phúc lợi năm 2022
12/12/2022 QĐ chi tiền nhân dịp Tết dương lịch
06/12/2022 Mẫu 25 HĐ Thấu chi
06/12/2022 Mẫu 25 HĐ Thấu chi
06/12/2022 Mẫu 24 Đề nghị cấp, thay đổi thấu chi
06/12/2022 Mẫu 25 HĐ Thấu chi
06/12/2022 Mẫu 24 Đề nghị cấp, thay đổi thấu chi
23/11/2022 Các phụ biểu của dự toán NSNN năm 2023
23/11/2022 Xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán NSNN năm 2023
23/11/2022 Thông báo về việc xây dựng báo cáo tổng kết chuẩn bị Hội nghị CBVC năm 2022.
16/11/2022 Quyết định số 3105/QĐ-BGDĐT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công nhận danh hiệu thi đua
15/11/2022 Quyết định số 960/QĐ-ĐHNL-HCTC ngày 11/11/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v thành lập Hội đồng TĐKT năm học 2022-2023
15/11/2022 Công văn số 936/ĐHNL-HCTC ngày 09/11/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v phát động thi đua năm học 2022-2023
15/11/2022 Công văn số 797/ĐHNL-HCTC ngày 23/9/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v xây dựng kế hoạch bồi dưỡng điển hình tiên tiến và khen thưởng cao năm học 2022-2023