Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
10/12/5015 Quyết định tuyển dụng viên chức đợt 1 2015
15/10/2021 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2021-2022
15/10/2021 Thông báo thanh quyết toán kinh phí thực hành, thực tập, rèn nghề
15/10/2021 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2021-2022
07/10/2021 Chi tiền nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2021
10/09/2021 Chi tiền nhân dịp Trung thu năm 2021
09/09/2021 Thông báo luân chuyển, bố trí vị trí công việc của Kế toán viên Phòng Kế hoạch-Tài chính
30/08/2021 NGHỊ ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ
23/08/2021 Chi tiền Quốc khánh 2/9
17/08/2021 Quyết định bảo vệ chuyên đề tiến sĩ của NCS Trương Đức Giao
06/08/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nông Lâm
04/08/2021 Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động
22/07/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại cán bộ viên chức 2020 - 2021
06/07/2021 Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT về ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ngày 28/6/2021
17/06/2021 QĐ số 461/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 16/6/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tuyển sinh và đạo tạo trình độ tiến sĩ
16/06/2021 Thông báo về việc thanh quyết toán đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020
16/06/2021 Thông báo về việc thanh quyết toán đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020
15/06/2021 Ban hành Quy định tạm thời tổ chức thi và đánh giá học phần theo hình thức thi trực tuyến của trường Đại học Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên
15/06/2021 Quyết định V/v phong tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"
14/06/2021 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021