Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
26/01/2024 Quyết định số 99-QĐ/ĐU, ngày 07/3/2023 của Đảng ủy Trường ĐHNL về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định số 02-QĐ/ĐU ngày 08/12/2022 của Đảng ủy Trường ĐHNL về công tác quy hoạch cán bộ
26/01/2024 Quy định số 02-QĐ/ĐU, ngày 08/12/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm về công tác quy hoạch cán bộ
22/01/2024 Quyết định chi tiền Tết Giáp Thìn 2024
04/01/2024 Quyết định số 3830/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tặng Bằng khen
04/01/2024 Quyết định số 2216/QĐ-BGDĐT ngày 02/8/2023 về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
04/01/2024 Quyết định số 120-QĐ/ĐU, ngày 28/12/2023 của Đảng ủy Trường ĐHNL về việc chuẩn y Bí thư Chi bộ Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2022-2025
04/01/2024 Quyết định số 341-QĐ/ĐU, ngày 08/12/2023 của Đảng ủy ĐHTN về việc khen thưởng đảng viên
04/01/2024 Quyết định số 115-QĐ/ĐU, ngày 14/12/2023 của Đảng ủy Trường ĐHNL V/v công nhận kết quả xếp loại chất lượng chi bộ; tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý; đảng viên năm 2023
04/01/2024 Kế hoạch số 45-KH/ĐU, ngày 28/11/2023 của Đảng ủy Trường ĐHNL về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong Đảng bộ Trường ĐHNL năm 2023
02/01/2024 Nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81/2021/NĐ-CP
29/12/2023 Thông báo lần 2 về việc đóng góp quỹ phúc lợi năm 2023
08/12/2023 Các phụ biểu của dự toán NSNN năm 2024
08/12/2023 Thông báo về việc xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán NSNN năm 2024
06/12/2023 Thông báo xây dựng báo cáo tổng kết chuẩn bị Hội nghị CBVC năm 2023.
06/12/2023 Thông báo đóng góp quỹ phúc lợi năm 2023.
06/12/2023 Quyết định chi tiền Tết dương lịch 1.1.2024
09/11/2023 Quyết định chi tiền 20.11.2023
06/10/2023 Quyết định chi tiền 20.10.2023
12/09/2023 Quyết định chi tiền nhân dịp ngày tết Trung thu năm 2023.
18/08/2023 Quyết định số 578/QĐ-ĐHNL-TĐKT ngày 07/7/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2022-2023