Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng Sinh hoạt công dân

Báo cáo việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2022-2023

28/02/2023 16:50 - Xem: 430
Thực hiện công văn số 1403/ĐHTN-CT HSSV ngày 19/8/2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- ngời học năm học 2022-2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN