Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng Khảo sát Văn bản

QĐ 1283/QĐ-ĐHNL-QLCL V/v thành lập đoàn kiểm tra công tác khảo sát việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; tư vấn hỗ trợ sinh viên; đánh giá khảo sát CSVC của Trường ĐHNL năm học 2019-2020

10/09/2019 17:24 - Xem: 1463

Chi tiết tham khảo tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN