Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng Học tập chuyên đề

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2019

25/04/2019 17:09 - Xem: 993
Thực hiện kế hoạch số 558/KH-ĐHTN ngày 11/4/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019

BÀI VIẾT LIÊN QUAN