Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng Học tập chuyên đề

Tổ chức tuyên truyền ANTT và phòng chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên đầu năm học

22/09/2016 16:45 - Xem: 305
Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, BGH về việc tăng cường công tác đảm bảo ANTT và phòng chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên trong trường học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN