Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng Học tập chuyên đề

Tổ chức cho sinh viên ký cam kết năm học 2018-2019

19/10/2018 15:25 - Xem: 702
Thực hiện công văn số 1661/ĐHTN- CT HSSV ngày 22/8/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức cho sinh viên ký cam kết năm học 2018-2019

BÀI VIẾT LIÊN QUAN