Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng Học tập chuyên đề

Thông báo tổ chức các hoạt động hưởng "Tháng hàng động phòng, chống ma túy năm 2021"

10/06/2021 09:25 - Xem: 1296
Thực hiện công văn số 951/ĐHTN- CT HSSV ngày 03/6/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Tổ chức hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động, phòng chống ma túy năm 2021" với người học tại đơn vị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN