Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng Học tập chuyên đề

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2017

10/10/2017 16:09 - Xem: 242
Thực hiện công văn số 1517/ĐHTN- CT HSSV ngày 09/8/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc phối hợp tuyên truyền Pháp luật về trật tự an toàn giao thông

BÀI VIẾT LIÊN QUAN