Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng Học tập chuyên đề

Công văn về việc tăng cương các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho người học năm 2022

01/07/2022 16:41 - Xem: 674
Thực hiện nội dung công văn số 849/ĐHTN-CTHSSV của Giám đốc ĐHTN về việc tăng cường các hoạt động quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho người học trong dịp hè năm 2022

BÀI VIẾT LIÊN QUAN