Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Học phí Học phí hệ chính quy

Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy các ngành đào tạo Chương trình tiên tiến năm học 2022-2023.

29/09/2022 17:28 - Xem: 1523
Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 29/9/2022 về việc Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy các ngành đào tạo Chương trình tiên tiến năm học 2022-2023.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN