Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Học phí Học phí hệ chính quy

Quy định mức thu học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2023-2024

26/09/2023 07:51 - Xem: 1938
Quyết định số 780/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 22/9/2023 của Trường Đại học Nông Lâm về việc quy định mức thu học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2023-2024

BÀI VIẾT LIÊN QUAN