Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Học bổng Học bổng ngoài tài trợ

Công văn xét chọn và đề cử danh sách sinh viên tham gia xét nhận "Học bổng Vingroup" Quỹ Thiện Tâm năm 2020

31/03/2020 15:22 - Xem: 1839
Thực hiện công văn số 596/ĐHTN- CTHSSV ngày 30/3/2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc xét chọn và đề cử danh sách sinh viên tham gia xét nhận "Học bổng Vingroup" Quỹ Thiện Tâm năm 2020

BÀI VIẾT LIÊN QUAN