Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng Kiểm định chất lượng CTĐT

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

29/06/2023 10:28 - Xem: 569

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo

Giấy chứng nhận

Quản lý tài nguyên rừng

Xem tại đây

Quản lý đất đai

Xem tại đây

Khoa học cây trồng

Xem tại đây

Công nghệ thực phẩm

Xem tại đây

Chăn nuôi thú y

Xem tại đây

Bác sĩ thú y

Xem tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN