Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng Khảo sát

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm học 2021-2022

23/08/2022 09:31 - Xem: 717
Thực hiện Kế hoạch số 1094/KH-ĐHNL-QLCL ngày 19/11/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc lập kế hoạch khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022

BÀI VIẾT LIÊN QUAN