Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng Khảo sát Báo cáo

Báo cáo 1100/BC-ĐHNL_QLCL ngày 10 tháng 11 năm 2021 về kết quả khảo sát của người học về các yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo năm học 2020-2021

26/11/2021 10:31 - Xem: 1365

Chi tiết tham khảo tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN