Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo chính quy

Các chương trình đào tạo bậc Đại học của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

29/03/2019 09:31 - Xem: 2211
Nội dung bên trong bài viết
Tên ngành

1.Thú y (chuyên ngành Thú y; Dược – Thú y): 

1.1. Chuyên ngành Thú y
- Đào tạo bác sỹ thú y về các lĩnh vực chuẩn đoán, phòng, trị và kiểm soát dịch bệnh động vật.
- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Trung tâm Khuyến nông, các Chi cục Thú y và Trạm Thú y, Ngân hàng, Công an, Hải quan, Hội
Nông dân…), các Trường và Viện nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương
(UBND tỉnh, huyện, xã), các Công ty giống vật nuôi, Công ty thuốc thú y, các cửa hàng kinh doanh thuốc
thú y, các trang trại chăn nuôi lớn, các chương trình dự án…

Khung chương trình đào tạo

1.2. Chuyên ngành Dược - Thú y
- Đào tạo Kỹ sư chuyên sâu về Dược - Thú y, về các lĩnh vực bào chế thuốc; sử dụng thuốc; chuẩn
đoán, phòng, trị và kiểm soát dịch bệnh động vật.
- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Trung tâm Khuyến nông, các Chi cục Thú y và Trạm Thú y, Ngân hàng, Công an, Hải quan, Hội
Nông dân…), các Trường và Viện nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương
(UBND tỉnh, huyện, xã), các Công ty giống vật nuôi, Công ty thuốc thú y, các cửa hàng kinh doanh thuốc
thú y, các trang trại chăn nuôi lớn, các chương trình dự án…

Khung chương trình đào tạo

2. Chăn nuôi thú y: 

- Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực chọn lọc, nhân giống, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe vật nuôi và kinh
doanh chăn nuôi.

- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Trung tâm Khuyến nông, Ngân hàng, Công an…), các Trường và Viện nghiên cứu, các cán bộ
nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các Công ty giống vật nuôi và
thức ăn gia súc, các chương trình dự án, trang trại…

Khung chương trình đào tạo

3. Công nghệ thực phẩm: 

- Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về khoa học công nghệ thực phẩm bao gồm kiểm định chế biến nông
sản, thực phẩm.
- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, Phòng
Công thương...) các công ty, xí nghiệp, nhà máy chế biến nông sản thực phẩm; các tổ chức, cơ quan quản
lí, kiểm định chất lượng nông sản, thực phẩm; các trường, viện nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ chế
biến nông sản thực phẩm.

Khung chương trình đào tạo

4. Công nghệ sinh học: 

- Đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học chuyên sâu ứng dụng công nghệ sinh học vào phát triển sản
xuất cây trồng, vật nuôi và bảo vệ môi trường.
- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng, Công an, Hội Nông dân,…),
các trường và viện, trạm nghiên cứu, các công ty giống cây trồng vật nuôi, công ty chế biến thức ăn gia
súc, công ty chế biến thực phẩm, công ty chế biến thuốc bảo vệ thực vật và thú y, các chương trình dự án,
các trang trại trồng hoa cảnh…

Khung chương trình đào tạo

5. Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm: 

- Đào tạo kỹ sư về Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm có chuyên môn sâu về vi sinh vật,
độc tố học và kiểm soát ngộ độc thực phẩm, phân tích rủi ro trong sản xuất, Luật Thực phẩm, quản lý
chuỗi cung ứng.. để xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng và An toàn Thực phẩm trong quá trình sản
xuất.
- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, Phòng
Công thương...) các công ty, xí nghiệp, nhà máy chế biến nông sản thực phẩm; các tổ chức, cơ quan quản
lí, kiểm định chất lượng nông sản, thực phẩm; các trường, viện nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ chế
biến nông sản thực phẩm.

Khung chương trình đào tạo 

6. Kỹ thuật thực phẩm: 

- Đào tạo nguồn nhân lực là các Kĩ sư Kỹ thuật thực phẩm có phẩm chất chính trị tốt, chuyên môn
rộng, sức khoẻ tốt góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước.
- Địa chỉ tuyển dụng: Nhà máy sản xuất thực phẩm, dược phẩm, thức ăn chăn: Kỹ sư kiểm soát
chất lượng, vận hành thiết bị sản xuất, quản lý sản xuất, phát triển sản phẩm thực phẩm …;Công ty chế
biến suất ăn công nghiệp cho các nhà máy (samsung, honda, vinamilk, …): Kỹ sư kiểm soát chất lượng
vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng khẩu phần dinh dưỡng; Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, chi cục
thú y: Kỹ sư phân tích chỉ tiêu chất lượng, Cán bộ quản lý; Viện nghiên cứu và trung tâm liên quan đến
thực phẩm: Kỹ sư nghiên cứu và phát triển sản phẩm; Các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ, UBND tỉnh,
thành phố, sở ban ngành liên quan đến quản lý thực phẩm): Cán bộ quản lý trong lĩnh vực thực phẩm;
Các cơ sở đào tạo ( Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trường nghề đào tạo về lĩnh vực thực phẩm) :
Giảng viên tham gia giảng dạy và nghiên cứu.

7. Quản lý đất đai (chuyên ngành Quản lý đất đai; địa chính - môi trường)

7.1. Chuyên ngành Quản lí Đất đai
Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực quản lí và sử dụng đất đai.
- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở
nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ngân hàng, Toà án…), các trường
và viện, trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện,
xã), các công ty địa ốc và phát triển hạ tầng, các chương trình dự án…
7.2. Chuyên ngành Địa chính - Môi trường
Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực quản lí đất đai và môi trường.
- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở Khoa học Công nghệ; Sở, Phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường; các trung tâm, trạm trại nghiên cứu
chuyên môn về tài nguyên và môi trường,...), các trường và viện, trạm nghiên cứu về lĩnh vực tài nguyên
và môi trường, các cơ quan công quyền ở địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các chương trình dự án,
ban quản lí các khu công nghiệp…

Khung chương trình đào tạo

8. Bất động sản (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh bất động sản): 

- Đào tạo kỹ sư về quản lý và kinh doanh bất động sản; có kiến thức chuyên môn sâu về quản lý bất
động sản, quản lý tài nguyên đất, quy hoạch và sử dụng đất đai; kinh doanh và dịch vụ bất động sản…
- Địa chỉ tuyển dụng: Làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các ngân hàng và
đơn vị quản lý quỹ đầu tư phát triển nhà. Đảm đương tốt công việc của chuyên viên tại các phòng ban
chức năng trong doanh nghiệp kinh doanh bất động sản như: phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng
marketing, phòng tổ chức, tài chính; các cơ quan nhà nước về quản lý tài nguyên, môi trường, xây dựng,
quản lý nhà đất, các tổ chức tư vấn quản trị kinh doanh.

9. Quản lý tài nguyên & môi trường (chuyên ngành Du lịch sinh thái và Quản lý tài nguyên):

-Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về các lĩnh vực du lịch sinh thái, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý tài
nguyên môi trường.
- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở Khoa học Công nghệ; Sở, Phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa thể thao và du lịch, ...),
các khu bảo tồn thiên nhiên, các nhà hàng, khách sạn, các trường và viện, các chương trình dự án, ban
quản lí rừng…

Khung chương trình đào tạo

10. Khoa học cây trồng: 

- Đào tạo về các lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, giống, dinh dưỡng cây trồng đảm bảo theo
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Trung tâm (Trạm) Khuyến nông, Chi cục Phát triển Nông nghiệp, Chi cục Bảo vệ Thực vật, Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Ngân hàng, Công an, Hội Nông dân, Hội Làm vườn, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên …),
các trường và viện, trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND
tỉnh, huyện, xã), các công ty giống cây trồng, công ty thức ăn gia súc, các trang trại, các công ty kinh
doanh thuốc Bảo vệ thực vật, các chương trình dự án,…

Khung chương trình đào tạo

11. Bảo vệ thực vật: 

- Đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực bảo vệ thực vật, giống, phân bón...
- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Trung tâm (Trạm) Khuyến nông, Chi cục Phát triển Nông nghiệp, Chi cục Bảo vệ Thực vật, Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Ngân hàng, Công an, Hội Nông dân, Hội Làm vườn, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên …),
các trường và viện, trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND
tỉnh, huyện, xã), các công ty giống cây trồng, công ty thức ăn gia súc, các trang trại, các công ty kinh
doanh thuốc Bảo vệ thực vật, các chương trình dự án…

12. Nông nghiệp công nghệ cao: 

- Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực tạo giống rau, hoa quả, quy trình sản xuất rau hoa quả công nghệ
cao trong nhà lưới, nhà kính...

- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm, Hội Làm vườn, Hội Sinh vật cảnh …), các trường và viện,
trạm nghiên cứu, trung tâm dạy nghề, các công ty quy hoạch và kiến trúc đô thị, các công ty kinh doanh
rau, hoa, các trang trại trồng hoa, các chương tình dự án, đặc biệt là sinh viên có thể tự khởi nghiệp ngay
từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường….

Khung chương trình đào tạo

13. Lâm sinh: (chuyên ngành Lâm sinh): 

Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác rừng và chế biến lâm sản.
- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, các Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm, các Chi cục Phát triển Lâm nghiệp, các Chi cục Kiểm
lâm và Hạt Kiểm lâm, các Hội Làm vườn, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Ngân hàng, Công an…), các
Trường và Viện, Trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND
tỉnh, huyện, xã), các công ty kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, các Lâm trường và trang trại lớn,
các chương trình dự án…

14. Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm): 

- Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về các lĩnh vực Quản lí và bảo vệ rừng (kiểm lâm).
- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, các Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm, các Chi cục Phát triển Lâm nghiệp, các Chi cục Kiểm
lâm và Hạt Kiểm lâm, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Hội Làm vườn, Hội Nông dân…), các trường và
viện, trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã),
các lâm trường, các công ty kinh doanh giống cây lâm nghiệp, các trang trại lớn, các chương trình dự
án…

Khung chương trình đào tạo

15. Khoa học môi trường: 

Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực môi trường và tài nguyên nông lâm nghiệp.
- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ngân hàng, Toà án, Thanh
tra…), các trường và viện, trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương
(UBND tỉnh, huyện, xã), các công ty đô thị và phát triển hạ tầng, các chương trình dự án…

Khung chương trình đào tạo

16. Công nghệ kỹ thuật môi trường:

- Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về các lĩnh vực Công nghệ xử lý Môi trường.
- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ngân hàng, Toà án, Thanh tra…), các
trường và viện, trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh,
huyện, xã), các công ty đô thị và phát triển hạ tầng, các chương trình dự án…

17. Quản lý thông tin: 

- Đào tạo kĩ sư quản lý thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức chuyên sâu, có khả
năng quản trị hệ thống thông tin trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nông lâm nghiệp, kinh tế;
có khả năng cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, chủ động và
thích ứng tốt trong quá trình hội nhập quốc tế.
- Địa chỉ tuyển dụng: Nhân viên/quản lý tại các trang trại, các hợp tác xã, các doanh nghiệp, các mô
hình liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp; thiết kế và quản trị các cơ sở dữ liệu, kho dữ
liệu; phân tích và khai thác dữ liệu nhằm hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo quản lý trong lĩnh vực tài
nguyên và môi trường, nông lâm nghiệp, kinh doanh; Cán bộ phân tích, tổng hợp và quản lý thông tin
trong các cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường, nông lâm nghiệp từ Trung ương đến địa phương;
Cán bộ nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo và các Viện nghiên cứu; Có thể tiếp tục theo học chương trình
đào tạo sau đại học các ngành: khoa học máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống thông tin quản lý, quản trị
kinh doanh, nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường..

18. Kinh tế nông nghiệp:

- Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về quản lí tài chính, kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
- Địa chỉ tuyển dụng: Cơ quan quản lí kinh tế nông nghiệp các cấp, các cơ sở sản xuất kinh doanh
dịch vụ, các dự án phát triển nông nghiệp nông thôn của Việt Nam và các tổ chức nước ngoài, giảng dạy
trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp.

Khung chương trình đào tạo

19. Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành: Xuất nhập khẩu nông lâm sản)

- Trang bị cho người học đầy đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm làm
nền tảng vững chắc cho sự thành công của cử nhân kinh doanh xuất - nhập khẩu nông lâm sản tại đơn vị
công tác.
- Địa chỉ tuyển dụng: Cán bộ tại các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hoá và nông lâm sản; bộ
phận thanh toán quốc tế cho hàng hoá xuất, nhập khẩu của các ngân hàng; bộ phận kê khai hải quan và
thuế cho hàng hoá xuất, nhập khẩu của các cơ quan hải quan và thuế; bộ phận làm thủ tục bảo hiểm và
thanh toán bảo hiểm cho cho hàng hoá xuất, nhập khẩu của các đơn vị bảo hiểm; bộ phận quản lý và điều
hành các hệ thống kho vận, vật tư, giao nhận của các đơn vị cung ứng logistics; bộ phận giám sát, đánh
giá tiêu chuẩn nông sản của các cơ quan/tổ chức chuyên ngành; Tự khởi nghiệp và tư vấn khởi nghiệp
trong lĩnh vực xuất – nhập khẩu; Giảng viên/nghiên cứu tại các đơn vị giáo dục – đào tạo và viện nghiên
cứu.

20. Kinh doanh nông nghiệp (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh nông nghiệp):

- Trang bị cho người học kiến thức về phân tích và hoạch định các chiến lược phát triển kinh doanh
nông nghiệp, có thể tự phân tích và đánh giá được các hoạt động kinh doanh trong môi trường quốc tế, chủ
động và thích ứng tốt trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế quốc tế
- Địa chỉ tuyển dụng: Cán bộ/quản lý tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông lâm nghiệp, các
doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hoá và nông sản; tại các trang trại, các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá
thể, các mô hình liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp; Tự khởi nghiệp trong lĩnh vực sản
xuất, kinh doanh nông lâm nghiệp; tư vấn về các vấn đề quản trị, kinh doanh, phát triển thị trường; các cơ
sở đào tạo, các viện nghiên cứu kinh tế -xã hội; các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế; cơ quan quản
lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp, phát triển nông thôn.

21. Khoa học & Quản lý môi trường (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh):

Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở Khoa học Công nghệ; Sở, Phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường; các trung tâm, trạm trại nghiên cứu
chuyên môn về tài nguyên và môi trường...), các trường và viện, trạm nghiên cứu về lĩnh vực tài nguyên
và môi trường, các cơ quan công quyền ở địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các chương trình dự án,
ban quản lí các khu công nghiệp…

22. Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh): 

- Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về khoa học công nghệ thực phẩm bao gồm kiểm định chế biến nông
sản, thực phẩm.
- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, Phòng
Công thương...) các công ty, xí nghiệp, nhà máy chế biến nông sản thực phẩm; các tổ chức, cơ quan quản
lí, kiểm định chất lượng nông sản, thực phẩm; các trường, viện nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ chế
biến nông sản thực phẩm.

23. Kinh tế nông nghiệp (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh): 

- Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về quản lí tài chính, kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
- Địa chỉ tuyển dụng: Cơ quan quản lí kinh tế nông nghiệp các cấp, các cơ sở sản xuất kinh doanh
dịch vụ, các dự án phát triển nông nghiệp nông thôn của Việt Nam và các tổ chức nước ngoài, giảng dạy
trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN