Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Biểu mẫu Các biểu mẫu

Các mẫu đơn Đào tạo dành cho sinh viên

15/06/2021 11:28 - Xem: 4082

STT

Trích yếu nội dung

Tải về

1

Phiếu yêu cầu chỉnh sửa điểm

Tải về

2

Phiếu yêu cầu chỉnh sửa lần học

Tải về

3

Đơn xin chuyển điểm học phần tương đương

Tải về

4

Đơn xin mở lớp học phần

Tải về

5

Đơn xin sửa tình trạng khi kết thúc học phần

Tải về

6

Đơn xin hoãn thi kết thúc học phần

Tải về

7

Đơn xin xác nhận điểm học phần

Tải về

8

Đơn xin đăng kí học

Tải về

9

Đơn đăng kí học

Tải về