Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách

Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp XH, hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2018-2019

11/08/2018 16:23 - Xem: 858
Nhà trường đề nghị BCN các Khoa, VP CTTT chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp phổ biến, hướng dẫn sinh viên thuộc đối tượng: miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội nộp hồ sơ xin hưởng chế độ chính sách kỳ I năm học 2018-2019