Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng Khảo sát Biểu mẫu

Đường link và hướng dẫn khảo sát GV, CBQL, CV, NV năm 2019-2020

07/07/2020 10:56 - Xem: 2388

Quý Thầy/Cô vui lòng sử dụng đường link tương ứng dưới đây để thực hiện khảo sát:

STT Loại khảo sát Đường link
1 Khảo sát Giảng viên về các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục   Link giảng viên
2 Khảo sát CBQL, CV, Nv về các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục  Link CBQL, CV, Nv
3 Hướng dẫn điền phiếu khảo sát  Hướng dẫn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN