Banner
Trang chủ TIN TỨC Đoàn Thanh niên

Hội sinh viên Đại học Nông Lâm tuyên truyền về Ngày pháp luật Việt Nam

07/11/2021 16:00 - Xem: 780
Ngày 09/11 - Ngày ban hành Bản Hiến pháp 1946 đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam).

Ngày 9/11 đã được chính thức quy định trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Tại Điều 8 của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 có ghi: “Ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Các hoạt động Ngày pháp luật năm 2021 được tổ chức thường xuyên trong cả năm, đặc biệt trong tháng 10 và tháng 11/2021, cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật từ 01/11/2021 đến ngày 10/11/2021. Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, huyện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, phổbiến các chủ  trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung các văn bản mới được Quốc hội thông qua trong năm 2021 và các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ người dân trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Chú ý đến khắc phục khó khăn, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV.

Ngày Pháp luật được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, khơi dậy trong lòng người dân về ý thức, trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ và quyền lợi của mình khi tham gia vào các mối quan hệ trong đời sống xã hội. Đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của pháp luật trong đời sống, trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội. Từ đó, hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Tranh cổ động cho ngày pháp luật: 

Tin bài: Hội sinh viên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
phai

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: