Trang chủ Tin tức
11/05/2018 16:34 - Xem: 1282

Hội thảo “Đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm giai đoạn 2018 – 2021 và tầm nhìn đến năm 2030”

Cần phải đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm để đảm bảo phát triển mô hình tổ chức quản lý đại học mới của Trường hiệu quả và bền vững là chủ đề chính của buổi hội thảo diễn ra sáng nay, 11/5 tại Phòng họp A3.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe mục tiêu và kế hoạch tổng thể xây dựng đề án, mục tiêu và kế hoạch điều tra, phương pháp điều tra. Theo đó, việc xây dựng đề án dựa trên nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tụ đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng - Phó hiệu trưởng Nhà trường thông qua nội dung và chương trình làm việc

Tổ công tác xây dựng đề án đã nêu lên những bất cập, tồn tại trong tổ chức, quản lý và điều hành của Trường Đại học Nông Lâm và giải pháp khắc phục; Thực trạng chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sử dụng nguồn lực của Nhà trường; Mức độ phù hợp để áp dụng mô hình đại học tiên tiến trên thế giới và ở Việt Nam… Trước đó, tổ công tác đã tiến hành điều tra khảo sát tại các đơn vị điều tra điểm là Phòng HCTC, Khoa CNSH-CNTP và Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển thủy sản vùng Đông Bắc. Kết quả điều tra cho thấy những bất cập và tồn tại của từng đơn vị để từ đó có những giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và hoạt động để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm từ các kết quả phân tích và thảo luận.

Thành viên tổ công tác báo cáo kết quả từ phiếu điều tra thực trạng và thảo luận nhóm tại đơn vị điều tra điểm

Hội thảo cũng được nghe thảo luận chung về kết quả đạt được, những điều chỉnh về nội dung và phương pháp. Tổ công tác xây dựng đề án giới thiệu mẫu phiếu điều tra đối với cán bộ quản lý các đơn vị, giảng viên và chuyên viên… Hội thảo xác định những kết quả bước đầu về các bất cập và giải pháp từ điều tra điểm, mục tiêu và hoạt động của nhóm, phương pháp triển khai để từng bước điều chỉnh cho phù hợp.

PGS.TS. Trần Văn Điền - Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng ban chỉ đạo phát biểu tại hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá một cách toàn diện về hoạt động của Nhà trường để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc đổi mới tổ chức và quản lý của Trường Đại học Nông Lâm.

Thu Hà

Tổ công tác mong muốn được tiếp tục nhận được ý kiến chia sẻ và tư vấn của CBVC Nhà trường qua địa chỉ email: tocongtac1819@tuaf.edu.vn hoặc nguyenthehung@tuaf.edu.vn hoặc nếu CBVC cần làm việc trực tiếp với tổ trưởng hoặc bất cứ thành viên nào của tổ công tác thì liên hệ qua email: tocongtac1819@tuaf.edu.vn  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 40903842

Đang online: 258

Ngày hôm qua: 10110

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ