Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Thanh kiểm tra Đổi giờ

Đăng ký đổi giờ học kỳ III năm học 2023 - 2024

08/05/2024 14:05 - Xem: 69

Hướng dẫn đăng ký đổi giờ học kỳ III năm học 2023 - 2024

 

Thầy/Cô vui lòng vào đường link này để đổi giờ trực tuyến

Thầy cô tải mẫu đơn theo link này (đối với GV phải đổi giờ nhiều lượt cùng lúc).
 

(Thầy/Cô làm Đơn đổi giờ trước thời gian thực hiện ít nhất 01 ngày! (Chậm nhất 16h30 ngày hôm trước)

Và phải có ý kiến phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị)

Chi tiết xem trong Tệp hướng dẫn đăng ký đổi giờ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN