Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng Sinh hoạt công dân

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2016-2017

18/08/2016 15:42 - Xem: 1096
Thực hiện công văn số 1859/ĐHTN-HSSV ngày 15/8/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV