Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & HỢP TÁC Nghiên cứu khoa học Tin tức

Kết quả nghiệm thu sản phẩm thuộc đề tài KH&CN cấp Bộ B2019-TNA-05

15/07/2021 11:15 - Xem: 1114

Kết quả nghiệm 02 quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu mô hình phát triển cây dược liệu lạc tiên (Passiflora foetida L.) theo chuỗi giá trị tại tỉnh Thái Nguyên nhằm nâng cao thu nhập cho người dân” – Mã số: B2019-TNA-05 – Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thu Hiền.

Thực hiện Quyết định số 1077/QĐ-ĐHTN ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, ngày 15 tháng 7 năm 2021 tại Trường Đại học Nông Lâm, Hội đồng nghiệm thu sản phẩm thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình phát triển cây dược liệu lạc tiên (Passiflora foetida L.) theo chuỗi giá trị tại tỉnh Thái Nguyên nhằm nâng cao thu nhập cho người dân – Mã số: B2019-TNA-05 – Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Thu Hiền đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang – Phó Hiệu trưởng; TS. Dương Văn Thảo – Trưởng phòng KHCN&HTQT, PGS.TS. Lê Minh – Phó trưởng phòng KHCN&HTQT, TS. Nguyễn Xuân Vũ – Giảng viên khoa CNSH&CNTP, TS. Nông Thị Anh Thư – Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Hội đồng đã đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng đã đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện của 02 quy trình: Quy trình trồng cây Lạc tiên theo định hướng tiêu chuẩn GACP-WHO và Quy trình phát triển chuỗi giá trị cây dược liệu – cây Lạc tiên trồng tại Thái Nguyên.

Hội đồng kết luận: Các sản phẩm của đề tài đáp ứng được yêu cầu về mặt khoa học và thực tiễn. Chất lượng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo quy đinh của Bộ GD&ĐT.

Kết quả, Hội đồng thống nhất 02 Quy trình được đánh giá, xếp loại “Đạt”. Đồng thời, Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu cần hoàn thành tốt các nội dung và mục tiêu nghiên cứu đặt ra, đảm bảo tiến độ của đề tài, đồng thời sớm ứng dụng các kết quả vào thực tế sản xuất.

Hội đồng họp nghiệm thu sản phẩm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN