Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ

NCS. Lộc Trần Vượng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học môi trường

29/04/2021 08:50 - Xem: 497

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 205/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 22 tháng 4 năm 2021 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Lộc Trần Vượng

Về đề tài: “Nghiên cứu giá trị môi trường và giải pháp bảo vệ di sản Ruộng bậc thang Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang”.

Ngành: Khoa học môi trường

Mã số: 9.44.03.01

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Đỗ Thị Lan, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 205/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

TT

Họ và tên - 

Chức danh, học vị

Đơn vị

công tác

Trách nhiệm trong HĐ

1

PGS.TS. Trần Văn Điền

Trường Đại học

Nông Lâm - ĐHTN

Chủ tịch

Hội đồng

2

TS. Nguyễn Thanh Hải

Trường Đại học

Nông Lâm - ĐHTN

Thư ký HĐ

3

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên

tại tỉnh Lào Cai

Phản biện 1

4

TS. Trần Thị Tuyết Thu

Trường Đại học Khoa học

Tự nhiên - ĐHQGHN

Phản biện 2

5

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 3

6

TS. Nguyễn Văn Thiết

Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Khoa học NN Việt Nam

Ủy viên HĐ

7

TS. Lưu Văn Huyền

Trường Đại học

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ủy viên HĐ

Sau khi nghe NCS. Lộc Trần Vượng trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 3 điểm mới, đó cũng là 3 đóng góp mới của luận án:

- Đánh giá được giá trị môi trường di sản RBT gồm: Hình thành và hình thái; giá trị tài nguyên đất; giá trị vật chất và giá trị cảnh quan của di sản RBT ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

- Xác định được các yếu tố tự nhiên và nhân tạo ảnh hưởng đến môi trường di sản RBT Hoàng Su Phì, như nhóm yếu tố tự nhiên gồm: Xói mòn, sạt lở, biến đổi khí hậu là các yếu tố tác động mạnh; độ dốc sườn đồi, núi tác động rất mạnh; nhóm yếu tố nhân tạo gồm: Biện pháp canh tác, hoạt động du lịch và biện pháp tu bổ vệ sinh đồng ruộng tác động mạnh đến rất mạnh; hình thức thu hoạch; sử dụng phân bón; sử dụng thuốc BVTV và hoạt động chăn thả gia súc tác động trung bình đến môi trường RBT Hoàng Su Phì.

- Đã đề xuất được các giải pháp về cơ chế, chính sách và kỹ thuật cho việc bảo vệ và khai thác di sản RBT tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án “Nghiên cứu giá trị môi trường và giải pháp bảo vệ di sản Ruộng bậc thang Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành Khoa học môi trường, Mã số: 9.44.03.01 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Lộc Trần Vượng xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Khoa học môi trường, 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ ngành Khoa học môi trường cho NCS. Lộc Trần Vượng.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Nông học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Khoa học môi trường cho NCS. Lộc Trần Vượng.

Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ của NCS. Lộc Trần Vượng