Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Trương Thành Nam bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường ngành Quản lý đất đai

17/01/2024 11:16 - Xem: 760

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 1031/QĐ-ĐHNL-ĐT,  ngày 11/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên họp ngày 16 tháng 01 năm 2024 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

            Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Trương Thành Nam  về đề tài: “Nghiên cứu tiềm năng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên”.

            Ngành: Quản lý đất đai

            Mã số: 9.85.01.03

            Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

            Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên theo quyết định số: 1031/QĐ-ĐHNL-ĐT,  ngày 11/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên gồm: 

TT

Họ tên các nhà khoa học

Cơ quan công tác

Trách nhiệm

1

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Trường Đại họcNông lâm, Đại học Thái Nguyên

Chủ tịch HĐ

2

PTS.TS. Phan Đình Binh

Trường Đại họcNông lâm, Đại học Thái Nguyên

Thư ký HĐ

3

PGS.TS. Trần Trọng Phương

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

4

PGS.TS. Trần Văn Tuấn

Trường Đại học Khoa họctự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phản biện 2

5

TS. Nguyễn Tiến Cường

Hội Nông dân Việt Nam

Phản biện 3

6

TS. Phạm Anh Tuấn

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ủy viên

7

TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Trường Đại họcNông lâm, Đại học Thái Nguyên

Ủy viên

 

 

            Sau khi nghe NCS. Trương Thành Nam trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

            Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên điểm mới, gồm:

            - Xác định được tiềm năng đất nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp theo  hướng hàng hóa trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

            - Lựa chọn và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp cho 04 loại cây trồng theo hướng sản xuất hàng phù hợp với đặc tính, tính chất đất đai của huyện Định hóa gồm: Lúa Bao thai, cây ngô, cây chè, và cây quế, làm cơ sở cho quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững. Trên cơ sở đánh giá thích hợp đất đai và các điều kiện sản xuất đã xác định được diện tích phát triển các loại cây trồng đến năm 2030 như sau: Lúa Bao thai 2.000 ha; ngô 1.200 ha; chè 3.000 ha và quế 5.000 ha.

            Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án Nghiên cứu tiềm năng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Quản lý đất đai ; Mã số: 9.85.01.03 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Trương Thành Nam xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Quản lý đất đai. 07/07 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ ngành Quản lý đất đai cho NCS. Trương Thành Nam.

            Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban chủ nhiệm Quản lý tài nguyên, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

            Vào 11 giờ 30 phút cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Quản lý đất đai cho NCS. Trương Thành Nam.

            Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

            Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trương Thành Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN