Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Thạc sĩ Chương trình đào tạo Các ngành đào tạo

Ngành Đào tạo Thạc sĩ

25/11/2020 10:09 - Xem: 2381

Các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

Thạc sĩ

Xem tại đây/Tải về

 

Mã số

Tên ngành

1

8 62 01 10

Khoa học cây trồng

 

Quyết định 1924 

File đính kèm

2

8 62 01 05

Chăn nuôi

3

8 64 01 01

Thú y

4

8 62 02 01

Lâm học

5

8 85 01 03

Quản lý đất đai

6

8 44 03 01

Khoa học môi trường

7

8 62 01 16

Phát triển nông thôn

8

8 62 01 15

Kinh tế nông nghiệp

9

8 42 02 01

Công nghệ sinh học

10

8 62 02 11

Quản lý tài nguyên rừng

Chi tiết xem tại đây