Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Chương trình đào tạo Các ngành đào tạo

Ngành đào tạo tiến sĩ

01/09/2018 09:18 - Xem: 1340

Các ngành Đảo tạo tiến sĩ

Tiến sĩ

Xem tại đây/Tải về

 

Mã số

Tên ngành

 

1

29 62 01 10

Khoa học cây trồng

Chi tiết xem tại đây

2

9 62 01 05

Chăn nuôi

3

9 62 01 07

Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

4

9 64 01 04

Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y

5

9 62 02 05

Lâm sinh

6

9 62 15 16

Quản lý đất đai

7

9 44 03 01

Khoa học môi trường

8

9 62 01 16

Phát triển nông thôn

Chi tiết xem tại đây