Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Thanh kiểm tra Văn bản

Quyết định 1561/QĐ-ĐHNL-QLCL ngày 06/11/2019 v/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Trường ĐHNL

07/11/2019 16:15 - Xem: 1152

Chi tiết tham khảo tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN