Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Công tác GVCN&CVHT

Quyết định ban hành Quy định về công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập đối với chương tình đào tạo hệ chính quy

05/11/2018 09:30 - Xem: 990
Căn cứ Quyết định số 1797/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành Quy định công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập đối với chương trình đạo tạo hệ chính quy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN