Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Quyết định tốt nghiệp

Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức và QL thi kết thúc học phần và kiểm tra giữa kỳ, xét kết quả học tập, xếp hạng học lực và xếp hạng năm đào tạo cho SV hệ ĐTCQ theo học chế tín chỉ

12/03/2015 10:00 - Xem: 940

BÀI VIẾT LIÊN QUAN