Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Trợ cấp xã hội

Quyết định cấp Trợ cấp xã hội năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

15/09/2020 11:06 - Xem: 1426
Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định Trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

STT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy 731/QĐ-ĐHNL-HSSV 07/9/2020 Tải về
2 Quyết định cấp trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy 963/QĐ-ĐHNL-HSSV 04/11/2020

  Tải về

3 Quyết định cấp trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa 52 hệ chính quy 1043/QĐ-ĐHNL-HSSV 27/11/2020 Tải về
4 Quyết định cấp trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy 1081/QĐ/ĐHNL-HSSV 08/12/2020 Tải về
5 Quyết định cấp trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy 239/QĐ/ĐHNL-HSSV 01/4/2021 Tải về