Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Quyết định tốt nghiệp Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2018

16/10/2018 08:10 - Xem: 1207
Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

TT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 1 năm 2018 88/QĐ-ĐHNL-ĐT 18/01/2018

Tải về

2 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 4 năm 2018 538/QĐ-ĐHNL-ĐT 20/04/2018  Tải về
3 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 7 năm 2018 945/QĐ-ĐHNL-ĐT 10/07/2018  Tải về
4 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2018 1483/QĐ-ĐHNL-ĐT 15/10/2018  Tải về
BÀI VIẾT LIÊN QUAN