Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Khen thưởng – Kỷ luật

Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2016-2017

13/09/2017 10:52 - Xem: 1131
Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các Tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm học 2016-2017

BÀI VIẾT LIÊN QUAN