Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Điểm rèn luyện sinh viên

Quyết định về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên

25/03/2019 17:02 - Xem: 1326
Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-ĐHNL ngày 31/10/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp dụng trong trường Đại học Nông Lâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN