Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Học bổng HB Khuyến khích học tập

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

24/06/2020 10:37 - Xem: 1239
Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-HSSV ngày 8/8/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy của trường

BÀI VIẾT LIÊN QUAN