Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Học phí Học phí hệ chính quy

Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2022-2023

31/01/2023 17:12 - Xem: 1344
Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 31/1/2023 của Trường Đại học Nông Lâm về việc Điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2022-2023.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN