Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Miễn giảm học phí

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

08/10/2017 09:25 - Xem: 1074
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh- Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86 về quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí

STT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định về việc miễn, giảm học phí kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy 1395/QĐ-ĐHNL-HSSV 03/10/2017 Tải về
2 Quyết định về việc miễn, giảm học phí kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 49 hệ chính quy 1496/QĐ-ĐHNL-HSSV 23/10/2017  Tải về
3 Quyết định về việc miễn, giảm học phí từ kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy 522/QĐ-ĐHNL-HSSV 18/4/2018  Tải về
4 Quyết định về việc miễn, giảm học phí bổ sung kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy 724/QĐ-ĐHNL-HSSV 10/5/2018 Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN