Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khảo thí Văn bản

Thông báo 446/TB-ĐHNL-QLCL ngày 29/04/2020 v/v đăng ký đánh giá học phần đối với các học phần áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến

29/04/2020 16:16 - Xem: 1309

Chi tiết tham khảo tại link

BÀI VIẾT LIÊN QUAN