Banner
Trang chủ CÔNG KHAI Thu chi Tài chính Thu chi tài chính

Thông báo công khai tài chính Trường Đại học Nông Lâm năm 2016

27/04/2017 16:00 - Xem: 1123

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NĂM 2016

STT

NỘI DUNG

ĐVT

SỐ TIỀN

1

Tiền lương

Đồng

22.071.266.240

2

Tiền công

Đồng

394.971.200

3

Phụ cấp lương

Đồng

11.858.720.600

4

Chi hội nghị

Đồng

861.861.500

5

Tham quan, học tập nước ngoài

Đồng

141.878.851

6

Mức thu nhập hàng tháng của giáo viên

 

 

 

+ Mức cao nhất

Đồng/tháng

22.158.900

 

+ Mức thấp nhất

Đồng/tháng

2.653.633

 

+ Mức thu nhập bình quân

Đồng/tháng

8.560.384

7

Mức thu nhập hàng tháng của cán bộ quản lý

 

 

 

+ Mức cao nhất

Đồng/tháng

19.984.050

 

+ Mức thấp nhất

Đồng/tháng

5.630.850

 

+ Mức thu nhập bình quân

Đồng/tháng

9.120..500

8

Mức chi thường xuyên cho 1 sinh viên

Đồng/SV/năm

8.450.000

9

Chi đầu tư xây dựng, sửa chữa trang thiết bị

Đồng

2.365.230.250

10

Chi mua sắm trang thiết bị

Đồng

1.236.200.620

11

Chi học bổng khuyến khích và trợ cấp XH

Đồng

6.386.480.000

12

Miễn, giảm học phí cho sinh viên

 Đồng

11.588.065.000

13

Lệ phí ký túc xá

 

 

 

Ký túc xá A

Đồng/tháng/SV

80.000

 

Ký túc xá K

Đồng/tháng/SV

100.000

14

Lệ phí tuyển sinh (lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi)

Đồng/SV

105.000

CÔNG KHAI MỨC THU HỌC PHÍ CÁC HỆ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2016-2017

STT

Nội dung

Đơn vị

Số tiền

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2016-2017

 

 

1

Tiến sỹ

 

 

+ Khối ngành nông, lâm, ngư

Triệu đồng /năm

16,75

+ Khối ngành công nghệ

Triệu đồng /năm

19,75

2

Thạc sỹ

 

 

+ Khối ngành nông, lâm, ngư

Triệu đồng /năm

10,05

+ Khối ngành công nghệ

Triệu đồng /năm

11,85

3

Đại học

 

 

+ Khối ngành nông, lâm, ngư

Triệu đồng /năm

6,70

+ Khối ngành công nghệ

Triệu đồng /năm

7,90

4

Cao đẳng

 

 

II

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2016-2017

 

 

1

Tiến sỹ

Triệu đồng /năm

 

2

Thạc sỹ

Triệu đồng /năm

 

3

Đại học

Triệu đồng /năm

8,85

4

Cao đẳng

Triệu đồng /năm